Will you be the last one to protect your money?

La inflació, els baixos interessos que ofereixen els bancs i la por a la crisi bancària continuen alimentant una fuga de dipòsits cap a valors més segurs i amb més rendibilitat com l’or o les Lletres del Tresor.

 

Ho estem avisant des de fa mesos, la pujada dels tipus d’interès del BCE no s’ha vist reflectida en una millora significativa de la remuneració de l’estalvi. Durant els primers dos mesos de l’any, els clients de la banca espanyola van retirar 18.000 milions en dipòsits dels seus comptes d’estalvi buscant una millor rendibilitat pels seus diners.

L’encariment del cost de la vida a causa de la inflació ha provocat una pèrdua de poder adquisitiu en moltes famílies que han decidit diversificar els estalvis traient els seus diners dels bancs en favor d’altres productes i inversions que ofereixin una major rendibilitat pels seus diners. Un fet que en gran part explica per què la demanda de metalls preciosos, especialment de l’or, segueix en ple auge.

El cas d’Espanya no és únic, a la baixa rendibilitat dels dipòsits bancaris s’hi ha afegit la por a una nova crisi causada pels col·lapses bancaris dels últims mesos, la qual cosa ha provocat una fuga de dipòsits arreu del món. A més, si això s’accelera per por a la seguretat dels dipòsits, els bancs afectats reduiran l’actiu dels seus balanços, concedint menys préstecs i restringint el crèdit a particulars i empreses.

 

Una fuga de dipòsits globalitzada

Els Estats Units és un dels països que ha patit una major fuga de dipòsits, sobretot cap a fons d’inversió que donen més rendiment. Després de la fallida del Silicon Valley Bank i del Signature Bank, les dades de la Reserva Federal mostraven que entre l’1 i el 15 de març es van retirar dipòsits per un valor de 146.000 milions d’euros. Una xifra que assoleix els 574.000 milions d’euros si s’analitza l’evolució de la pèrdua de dipòsits bancaris en l’últim any.

El panorama també és preocupant al Regne Unit, on les notícies del col·lapse dels bancs nord-americans i Credit Suisse van provocar que durant el mes de març els britànics retiressin 5.500 milions d’euros dels seus comptes bancaris, la qual cosa representa la fuga de dipòsits més important de la seva història.

L’economia més gran de la Unió Europea no se salva de la desbandada de dipòsits. Seguint amb dades del mes de març, Alemanya és un altre país on els bancs han experimentat una fuga significativa de dipòsits. Els alemanys van retirar 18.000 milions d’euros dels seus bancs, ja sigui per la por a la crisi bancària o per què busquen una major rendibilitat en altres entitats financeres o productes d’inversió.

Preocupació per la seguretat dels diners al banc

No és sorprenent que enmig de les turbulències del sistema bancari estatunidenc un 48% dels nord-americans es mostrin preocupats per la seguretat dels seus diners als bancs. Aquest sentiment, però, no es limita als Estats Units sinó que està generalitzat al llarg d’altres països occidentals que tenen les seves economies interconnectades al gegant americà.

La situació és tan greu que el ministre japonès de Finances, Shunichi Suzuki, ha anunciat que en la reunió d’aquesta setmana amb el conjunt de països del G7 es plantejaran mesures per a intentar aturar la fugida de dipòsits bancaris. Així mateix, les darreres fallides de bancs han posat en qüestió el grau de protecció dels dipòsits. En aquest sentit, la Comissió Europea ha adoptat una proposta d’urgència per reforçar la garantia de dipòsits existent a la UE, prestant especial atenció als bancs petits i mitjans.

Els governs i els organismes reguladors no paren de repetir que no hem de patir pels nostres diners i l’estabilitat del sector financer. Tanmateix, sembla que no hi ha marxa enrere, la manca de confiança en els bancs s’ha vist accentuada per l’efecte dòmino del col·lapse bancari, i les dades demostren que la gent ha decidit buscar altres opcions per a protegir els teus estalvis. 

 

Protegeix-te de les crisis econòmiques amb el valor refugi per excel·lència: l’or. Si vols que els teus estalvis tinguin valor el dia de demà, Or Patrimoni.

Economia

Fuga de dipòsits de la banca espanyola

4 min read

En els primers dos mesos de l’any, les famílies van retirar...

Economia

L’escalada de la inflació es menja els estalvis

4 min read

Les famílies redueixen l’estalvi acumulat durant la pandèmia...

11Onze

Or Llavor: a 11Onze sembrem or

2 min read

El darrer producte que 11Onze ha posat a disposició de...In the face of the climate emergency, the economy is tending to decarbonise at a rapid pace. Against a backdrop of rising taxes on polluting industries, a study shows that increasing the share of gold in a diversified investment portfolio reduces its overall carbon footprint without affecting returns.

 

EU data confirm that Europe experienced its warmest summer ever in 2022 and that global temperatures over the past eight years have been the highest since records began. The pace of global warming urges a drastic reduction in greenhouse gas emissions. This is the only way to avoid the catastrophic consequences associated with climate change.

Given this reality, the process of decarbonising the economy is such an urgent priority that it is conditioning a large part of current political, business and investment decisions. In this regard, a report by the consultancy Urgentem concludes that the inclusion of gold in a diversified investment portfolio “can have a positive impact on portfolio performance from a climate transition perspective”, as it reduces the overall carbon footprint of the portfolio without affecting returns. 

  

More gold, fewer emissions

The study analysed how diversified investment portfolios with different asset mixes would have performed over five years to determine how the inclusion of gold affects the risk-return profile and the overall carbon footprint.

Their conclusion is that, for example, in a portfolio with 70% equities and 30% bonds, devoting 10% of that portfolio to gold would reduce emissions by 7% while increasing the percentage of gold to 20% would reduce emissions by 17%. Furthermore, there are clear indications that the inclusion of gold in the portfolio improves the risk-return profile.

Although none of the asset mixes analysed would achieve the zero emissions target by 2050, the ones that would come closest would be those that include a higher percentage dedicated to gold. In fact, the only ones that manage to reduce emissions are those that devote at least 20% of their investment to gold.

In terms of the contribution of investment portfolios to the projected global temperature rise up to 2100, gold would also play a very positive role in mitigating its climate impact. The study estimates that devoting half of the portfolio to gold would result in a 40% reduction (more than 1°C) in the warming generated by that portfolio. A portfolio with 70% equities and 30% bonds would generate an increase of 2.96°C, while a portfolio with 45% equities, 5% bonds and 50% gold would only increase it by 1.76°C.

 

What if emissions taxes were raised?

One of the main policy tools to curb climate change and accelerate the transition to an emission-free economy is the taxation of greenhouse gas emissions. In this respect, analysis of carbon dioxide prices shows that a higher proportion of gold will help reduce the market risk for a portfolio. The more stringent emission reduction policies become, the more desirable it will be to increase the share of gold in the portfolio.

The authors of the study admit that the limited time frame (five years) of the data initially collected and the relative outperformance of gold over this period may have biased expectations of gold returns, but they caution that longer-term analysis also confirms the favourable effect of gold inclusion on the return profile of the portfolio, albeit to a lesser extent.

Moreover, the report’s authors assume that an investor inherits a substantial proportion of the carbon footprint associated with gold mining and production. Their forward-looking analysis, therefore, allows them to assess how much portfolios would be affected by the potential decarbonisation of this precious metal.

 

If you want to discover the best option to protect your savings, enter Preciosos 11Onze. We will help you buy at the best price the safe-haven asset par excellence: physical gold.

If you liked this article, we recommend you read:

Savings

How climate change affects gold mining

5 min read

More than 3,000 tonnes of gold are mined globally every year.

Economy

11Onze’s gold corrects inflation

2 min read

Year-on-year inflation in Spain in 2022 was 8.4%.

Community

The gold industry contribute to society

4 min read

Gold mines exist on every continent except Antarctica.At its annual meeting in Davos, the World Economic Forum announced that a new approach to the functioning of our societies is needed after the pandemic has shown the weakness of the current economic model. Consequently, it proposed to reset the global economic system by promoting a more sustainable model. A paradigm shift with geopolitical ramifications where gold will play a key role.

 

The Great Reset is the term the World Economic Forum (WEF) has chosen for its initiative that aims to rethink the future of global relations, the direction of national economies, the priorities of society, and the reference of business models. In short, it is the thought that many people had in mind after experiencing the sanitary crisis.

At first glance, it might seem like a utopian vision of the economy of the common good as an alternative model to capitalism, or as the WEF points out, “a major reboot of capitalism is needed”, but in practice, at least for the time being, it is nothing more than a declaration of intent, vaguely defining the way forward, but without specifying the steps to be taken.

That said, in the current economic context of an energy crisis, an inflationary crisis and a debt crisis, caused in part by the pandemic and in part by the sanctions imposed on Russia as a result of the conflict in Ukraine, it is clear that a reset of the established economic model is not only desirable but inevitable.

 

The loss of credibility of the international monetary system

This economic crisis defined by record levels of public debt frames a global macroeconomic scenario that will lead to a recession in several Western countries. Moreover, the danger of generalised stagflation, i.e. a scenario of high inflation, a slowing rate of economic growth, and where unemployment remains high, is an unavoidable reality that more than one economy will have to face, given that the fiscal and monetary policies that have been applied to tackle the crisis are further increasing the debt of the States.

The increase in macroeconomic volatility has meant that now more than ever, the central banks of many countries are buying gold as if the world were coming to an end in order to protect their reserves. While it is true that countries not aligned with US geopolitical interests have been buying gold on a massive scale for a decade to shield their economies from economic sanctions and the eventual disintegration of the dollar as the world’s reserve currency, it is surprising, or not, that the central banks of Western countries are also joining the ‘gold rush’.

Given this scenario, one might think that the days of the current monetary system are numbered. As the financial analyst, José Luis Cava, explains, “everything points to the fact that there is an agreement between the Central Banks of each Eurozone country and the ECB to harmonise the physical gold reserves of these Central Banks until they reach 4% of GDP”, and he continues, “debt levels have shot up to absolutely unsustainable levels. China, Russia, and India have announced new currencies backed by physical gold”.

What is clear is that whatever the final outcome of the paradigm shift in the global monetary system that is underway, it is obvious that The Great Reset has been underway for years, regardless of what is said or desired from Davos.

 

If you want to discover the best option to protect your savings, enter Preciosos 11Onze. We will help you buy at the best price the safe-haven asset par excellence: physical gold.

If you liked this article, we recommend you read:

Economy

Europe on the brink of collapse

4 min read

People are predicting a depression.

Economy

The inevitable debt crisis

5 min read

We summarise the keys to understanding the debt crisis.

Economy

The gold standard

2 min read

Countries outside the Western sphere are buying up large amounts of gold.The low yields offered by traditional bank deposits are pushing people to look for safe alternatives to avoid money depreciation. 11Onze offers savings ranging from small to large amounts, always with very low risk.

 

One of 11Onze’s objectives is to help its community protect their savings and purchasing power. This means trying to get a return on their money, and doing it safely. Currently, 11Onze accumulates proposals that allow you to save from €222 to more than €125,000. We review all the options in a conversation with 11Onze’s product manager, Isaac Sène. In this podcast, we discover not only the current products, but also the three new products that will be made available to the community.

Savings options for everyone

Which savings option suits you best? Choose one based on the minimum capital.

  • 222€. This is the cost of the Krugerrand gold coins.
  • 525€. Britannia gold coin.
  • 3.000€. Buy gold from Preciosos 11Onze. Bullion in custody or at home. In the first year of pooled purchases, Preciosos 11Onze has proven that it is able to protect savings from inflation.
  • 3.000€. Investing in 11Onze, as El Gran Salt investors did.
  • 4.000€. Available soon. A new product linked to gold. Discover it by listening to the podcast.
  • 25.000€. Available soon. New product from an external supplier. All the information soon on 11Onze Recommends. Find out more clues about this fund with the principal sum insured and returns above inflation.
  • 125.000€. On 11Onze Recomienda, you can find all the information about Guaranteed Funds. Yields between 2.5% and 165%.

Security at the core

Saving with 11Onze is always based on one maxim: they must be safe propositions. That is why we have made a firm commitment to gold, because of its historical role as a store of value. The fact that money cannot be lost is also clear with the products selected by 11Onze Recomana, funds that guarantee the capital invested. But the clearest proof that security is at the core is provided by El Canut. The 11Onze current account does not work like a normal bank account, which can use the money from the deposits for its expenses. The 11Onze accounts are off-balance sheet, because that is how Electronic Money Institutions (EMI) are regulated. In addition, there is an insurance that guarantees 100% of the amount in the accounts.

What else will 11Onze bring to your community in the near future? The product manager, Isaac Sène, warns that “the next step will be crypto”. Of course, as always, with security at its core.

 

If you want to discover the best option to protect your savings, enter Preciosos 11Onze. We will help you buy at the best price the safe-haven asset par excellence: physical gold.

If you liked this article, we recommend you read:

Economy

11Onze’s gold corrects inflation

2 min read

Preciosos 11Onze gold has appreciated by 9.5%.

Invest

Performance of guaranteed funds

2 min read

Which guaranteed funds offer the best performance?

11Onze

Banks are paying

3 min read

We talk about the Payment Protection Insurance (PPI) scandal.People who celebrate Valentine’s Day spend an average of 80€. Is it possible to celebrate it with romantic but surprising gifts that do not lose value? That’s what Càrol Rafales, from the 11Onze product team, and Gemma Vallet, director of 11Onze District talk about in a new episode of Territori 17 on Ràdio Cardedeu.

 

The most common gifts for Valentine’s Day are, according to Gemma Vallet, “chocolates, flowers and jewelry. This year we foresee an increase in jewelry sales”. Valentine’s Day is a celebration of Catholic origin but intensely amplified from the United States. It is the first big sales day after the Christmas holidays and causes each lover to spend an average of 200 euros, or 24 billion dollars in the United States.

In our country, spending is much more modest, around 80€, and is spent mainly on experiences. Now, however, inflation bites off part of the amount and “with the same money we buy fewer things,” says Càrol Rafales. In this environment Rafales, from 11Onze’s product team, adds that “we must be very responsible with our purchases. For this reason, perhaps instead of jewelry a good option is to buy gold pieces, which retain their value and over time allow us to recover it. As Rafales explains in Territori 17: “you can keep an ingot or a coin, and if in the future you have a need, you can recover that value or even make a profit”.

 

Is it unromantic?

Is it less romantic to give coins or a gold bar than to give jewelry? “It depends,” says Rafales “maybe in a few years you can resell the gold and with the proceeds make the couple’s trip that they can’t afford now.” Gold, is a long-term relationship and is therefore a good way to invest in the couple’s relationship.

If you want to buy gold coins from 220€, you can fill out this form. In 11Onze we celebrate the Amor amb Or.

 

If you want to discover the best option to protect your savings, enter Preciosos 11Onze. We will help you buy at the best price the safe-haven asset par excellence: physical gold.

If you liked this article, we recommend you read:

11Onze

Gift them gold

2 min read

At 11Onze we suggest you give ‘Amor amb Or’ as a gift. A gift that will last forever.

11Onze

Britannia and Krugerrand coins

3 min read

We explain their history and what makes them special.

Press

“My father bought gold”

3 min read

An in-depth interview with Petitet by journalist Sandra Vicente.If you also celebrate Valentine’s Day, you must be looking for a unique and special gift that symbolises your love for the person you cherish. At 11Onze we suggest you give ‘Amor amb Or’ as a gift. A gift that will last forever and that retains its value over time. For Valentine’s Day, gift gold coins!

 

We all know that Valentine’s Day in Catalonia is Sant Jordi, but if you want to give something more than just a rose or a book to the person you love… maybe you want to jump on the bandwagon of romantic gifts for Valentine’s Day. So, if you’ve already ruled out cologne, chocolates, romantic food and other typical gifts… at 11Onze we have a proposal for you that is as classic as it is surprising: give gold.

 

Gold coins for the person you love

Gold has always had an air of mystery and magic, a timeless gift with a special symbolic meaning that represents love and prosperity. Celebrate special moments with ‘Amor amb Or’. Surprise your loved one with a unique and precious gift that will remind him/her of your love forever.

‘Amor amb Or’ is the perfect gift for those special moments you want to celebrate with the people you love. Whether for a birthday or Valentine’s Day, giving gold coins as a gift will be an unforgettable detail that symbolises love and will maintain its value over time. If you want to give a unique and special gift, give ‘Amor amb Or’.

Preciosos 11Onze offers the option to buy gold coins from €220. For 11Onze members with an El Canut account, shipping is free. For all other buyers, it costs €9.99. If you want to buy gold coins as a gift, fill in this form and an agent will contact you. You will receive a personalized digital postcard with the name of the person to whom you give the gift. It will also need a physical address to send, shortly after, the gold coins.

 

If you want to discover the best option to protect your savings, enter Preciosos 11Onze. We will help you buy at the best price the safe-haven asset par excellence: physical gold.

If you liked this article, we recommend you read:

11Onze

Britannia and Krugerrand coins

3 min read

We explain their history and what makes them special.

Press

“My father bought gold”

3 min read

Eldiario.es has published an in-depth interview with Petitet.

Savings

The value of gold

4 min read

Gold appears to be an interesting option to protect against the depreciation.Es consideren dipòsits de valor aquells actius, divises i mercaderies que no es devaluen amb el temps. L’or i altres metalls preciosos han estat històricament els dipòsits de valor per excel·lència, mentre que en les últimes dècades s’han fet evidents les grans deficiències de les monedes fiduciàries.

 

Com indica la Investopedia, “un dipòsit de valor és essencialment un actiu, mercaderia o divisa que pot guardar-se, recuperar-se i intercanviar-se en el futur sense que es deteriori el seu valor” quan l’intercanviem per productes o serveis: si avui equival a deu pomes, passat un temps haurem de poder intercanviar-lo per, com a mínim, deu pomes també.

L’or i altres metalls preciosos han estat considerats al llarg de la història els dipòsits de valor per antonomàsia perquè la seva vida útil és pràcticament il·limitada. I, si comprovem l’evolució del preu de l’or en les últimes dècades, veurem que una unça ha passat de cotitzar per sota dels 300 dòlars quan va entrar en circulació l’euro l’any 2002 a superar els 1.900 dòlars en l’actualitat.

En l’altre extrem, productes peribles com les pomes són pèssims dipòsits de valor perquè en pocs dies es descomponen i perden tot el seu valor. Tot i que determinats productes bàsics com els aliments poden pujar de preu temporalment en funció de la situació del mercat, el seu caràcter perible impedeix considerar-los dipòsits de valor.

 

Els diners moderns suspenen com a dipòsit de valor

Òbviament, l’euro i la resta de les monedes fiduciàries són dipòsits de valor molt deficients perquè no es revaloren al mateix ritme que els productes i serveis que permeten adquirir. Encara que les nostres monedes haurien de ser un dipòsit de valor raonablement estable, la inflació fa que el cafè que fa uns anys compràvem en un bar per un euro avui dia ens costi bastant més. Els nostres diners es deprecien dia rere dia.

Richard Nixon va posar fi al patró or l’any 1971, que fins llavors obligava als països del Fons Monetari Internacional (FMI) a mantenir un tipus de canvi fix respecte al dòlar i a la Reserva Federal dels Estats Units a recolzar la seva divisa amb or. Des de llavors, utilitzem monedes fiduciàries, és a dir, monedes que són de curs legal però que no estan recolzades per cap bé valuós. Tots els bancs centrals poden fabricar diners segons la seva conveniència i el seu únic aval és la confiança dels ciutadans.

Com és lògic, si la quantitat de diners en circulació augmenta a un ritme més elevat que els béns i serveis que es poden adquirir amb ells, el desequilibri entre l’oferta i la demanda fa que s’apugin els preus. Per tant, els nostres diners es devaluen.

Una moneda raonablement estable és essencial per a la salut de l’economia. Una unitat monetària que funciona malament com a dipòsit de valor desincentiva l’estalvi i dificulta el comerç. Els seus efectes nefastos són evidents si donem un cop d’ull als casos d’hiperinflació que han viscut alguns països al llarg de la història.

 

Els metalls preciosos com a valor refugi

Al llarg de més de dos mil·lennis, moltes economies han utilitzat l’or i altres metalls preciosos com a moneda de canvi per la seva durabilitat, relativa escassetat i fàcil transport. A més, en les últimes dècades l’or ha tingut un paper important com a valor refugi. La seva demanda ha tendit a disparar-se en moments d’incertesa econòmica, com demostren les dades de l’any passat, el de major demanda des de 2011. La llarga experiència amb l’or permet avalar la seva capacitat per exercir com a dipòsit de valor a llarg termini.

En general, altres actius com els béns immobles, les obres d’art, les antiguitats o alguns objectes de col·lecció també han demostrat que poden tenir aquest rol. Tot i que el seu valor pot caure en moments puntuals, tendeixen a revaloritzar-se a llarg termini gràcies a una demanda més o menys constant i una oferta molt limitada.

El seu gran inconvenient respecte a l’or és que es tracta d’actius molt poc líquids: és difícil vendre’ls de manera immediata si volem fer-ho per un preu raonable. A més, aquests mercats exigeixen un bon coneixement i es ressenten especialment en les crisis econòmiques, quan més es tendeix a recórrer als dipòsits de valor.

 

I els criptoactius?

Més difícil és valorar si els criptoactius arribaran a considerar-se algun dia com a dipòsits de valor, ja que són massa recents. És cert que el bitcoin es basa en el principi d’escassetat, una característica pròpia dels dipòsits de valor: cada any es genera un número limitat de bitcoins i existeix un topall predeterminat. No obstant això, com tants altres criptoactius, el seu gran inconvenient és que manca d’un valor intrínsec. Gairebé tot el seu valor és ara com ara subjectiu, la qual cosa és terreny adobat per a la volatilitat.

Això sí, en la mesura que el bitcoin sigui acceptat de manera massiva com a mitjà de pagament i s’empri en un nombre creixent de transaccions, el seu valor s’enfortirà i augmentaran les probabilitats que arribi a ser un dipòsit de valor a llarg termini, més enllà de volatilitats puntuals.

 

Si vols descobrir la millor opció per protegir els teus estalvis, entra a Preciosos 11Onze. T’ajudarem a comprar al millor preu el valor refugi per excel·lència: l’or físic.

Si t'ha agradat aquesta notícia, et recomanem:

Estalvis

El valor de l’or

5 min read

L’or es mostra com una opció interessant per a protegir-se de la depreciació dels diners.

Estalvis

La inflació

2 min read

Es coneix com a una pujada generalitzada dels preus que fa perdre valor als nostres estalvis.

Invertir

Les criptomonedes

6 min read

Si alguna cosa caracteritza el mercat de les criptomonedes és la gran volatilitat.World gold demand increased by 18% in 2022 to 4,741 tonnes, the highest in more than a decade. Huge central bank purchases of gold were instrumental in boosting annual demand to near-record levels.

 

Gold demand, excluding OTC markets, reached 4,741 tonnes in 2022, an increase of 18% over 2021 and almost the same amount as in 2011, a year of record demand. 

The solid annual increase was driven by extraordinary central bank demand, the highest in 55 years, and a busy fourth quarter despite rising prices. This is according to a World Gold Council report on gold trading through 2022.

 

Central banks’ gold rush

In the second half of the year, central banks hoarded gold at a frenetic pace. Some analysts attribute this gold rush to a desire to diversify reserves and reduce dependence on the dollar. The more than 800 tonnes acquired since July brought annual demand in this sector to 1,136 tonnes.

This is a 55-year high and more than double the 450 tonnes in 2021. Nor was the price increase an obstacle to demand soaring in the last quarter to 417 tonnes.

These data again highlight the change in the policy of central banks, particularly those in Europe, from what they did in the 1990s and 2000s when they typically sold hundreds of tonnes a year. With the financial crisis of 2008-09, European banks stopped selling and a growing number of emerging economies have shifted to significant purchases.

Central banks such as those of Turkey, China, Egypt and Qatar reported buying gold last year, although the World Gold Council warns that about two-thirds of the gold bought was not publicly reported. In fact, only a quarter of central bank purchases in the fourth quarter were reported to the IMF.

Reported purchases in 2022 were led by Turkey, with almost 400 tonnes. Russia was among the central banks that did not regularly publish information on changes in their gold reserves.

 

Less jewellery, more investment

As usual, consumption of gold for jewellery was the largest volume, at 2,086 tonnes, although it fell by 3 % from the previous year. Much of this decline in demand occurred in the fourth quarter, due to the rise in the price of gold.

The price increase also affected the demand for gold in the technology sector, which was further weighed down by the deterioration in the global economic environment. The sharp fall in the fourth quarter led to an annual decline of 7 % to 309 tonnes. 

Meanwhile, investment demand reached 1,107 tonnes, 10 % higher than a year earlier. Demand for gold bullion and coins stood at 1,217 tonnes, 2% higher than in 2021, although the fall in gold ETF holdings (-110 tonnes) must be deducted from this amount. It is clear that high inflation encouraged purchases by retail investors.

 

Annual gold demand

Price rebound

2022 saw a record annual average gold price in the London Bullion Market Association’s Gold Price PM of $1,800 per ounce. The gold price also ended the year with a marginal gain, despite downward pressure from the strong US dollar and rising interest rates.

Although the average price in the fourth quarter was slightly lower both quarter-on-quarter and year-on-year, the strong rebound in November was followed by a continued recovery in the final weeks of the year.

Gold prices had fallen from their all-time high in March, when they reached over $2,000 per troy ounce, to just over $1,600 in the penultimate month of the year, as rising interest rates triggered selling by some investment funds. However, demand from central banks and retail investors halted the decline and set the stage for a strong rally.

Indeed, buoyant retail investment drove bullion and coin demand in 2022 to the highest level in nine years. Strong growth in Europe, Turkey and the Middle East offset the sharp slowdown in China, where demand was affected by the COVID-19 crisis. 

 

Supply is also growing

In 2022, the gold supply increased by 2 % to 4,755 tonnes. This ended two years of successive declines, thanks to modest increases in all segments. 

Mining production accounted for three quarters of the total, reaching 3,612 tonnes. This is the highest amount in the last four years after a growth of 1 % compared to 2021. Recycling supply saw only marginal gains in 2022 despite strong local currency price increases in many markets.

 

If you want to discover the best option to protect your savings, enter Preciosos 11Onze. We will help you buy at the best price the safe-haven asset par excellence: physical gold.

If you liked this article, we recommend you read:

Invest

Gold demand hits record highs

4 min read

Central banks’ gold purchases soar to a record high.

Economy

The gold standard

2 min read

Countries outside the Western sphere are buying up large amounts of gold.

Savings

Gold

4 min read

The economy is tending to decarbonise at a rapid pace.In February 2022, we launched Preciosos 11Onze to offer members of our community the opportunity to buy gold to protect themselves against inflation. One year later, the evolution of the gold price proves why this precious metal is the ultimate safe-haven asset when it comes to securing our savings.

 

Although 2022 was presented as the year to consolidate the economic recovery, the disruption of the supply chain, the rise in the price of raw materials, the debt crisis and the international geopolitical situation ensured an inflationary context that would reduce the purchasing power of many families.

Faced with this scenario, at 11Onze we advised diversifying savings, converting money into assets that would not lose value. It was clear to us that buying gold was one of the few resources people had to safeguard their money. Thus, with the launch of Preciosos 11Onze we provided our community with the best option to protect their savings.

The loss of credibility of the international monetary system triggered a surge in demand for physical gold at major mints around the world. Not only were central banks buying gold to secure their capital reserves in the face of economic uncertainty, but small investors were also buying large amounts of gold to protect their wealth. This has led some gold dealers to deplete stocks of coins and bullion, extending delivery times when new orders are placed.

 

The antidote to inflation

One year on, rising prices, together with the loss of the real value of the currency, have led to a large reduction in the monetary wealth of the population, who have seen their savings vanish without even leaving the bank. Even so, the upward trend in the price of gold confirms our forecasts.

While year-on-year inflation in Spain in 2022 was 8.4%, Preciosos 11Onze gold has risen by 10.25%. From €1,599 per ounce of gold on 1 February 2022, it has risen to €1,762.86 today. Or in other words, the strong performance of the gold price has counterbalanced the currency stress caused by the loss of value of the euro.

This means that if we had left €10,000 in the bank, these savings would have lost 8.4% of their value, and would be worth €9,160 today. Whereas if we had invested them by buying gold, their current value in gold would have increased by 10.25% to €11,025.

Widespread economic slowdown

According to a report published by the World Bank, global growth in 2023 is expected to slow for the second year in a row and experience its third-weakest pace in almost three decades. This sharp slowdown in growth will be broad-based, stagnating at 1.7% in 2023, and improving slightly to 2.7% over the course of 2024.

It also predicts that investment in emerging markets and developing economies will remain below the average of the past two decades. It points to monetary policies and tight global financial conditions as one of the main causes of the slowdown in growth.

Although economic analysts expect Spain to avoid recession, GDP growth will fall back to 1% in 2023, mainly because most households no longer have a savings cushion to sustain their consumption spending. However, this trend is expected to change in 2024, thanks to the global economic upturn.

In any case, the almost zero growth forecast for the eurozone economy as a whole, and the recession that some of the main exporting countries, such as Germany, will experience, lead experts to agree that the demand for gold will continue to rise in 2023. Perhaps this is why Forbes magazine has published a report explaining why, even today, owning gold is better than owning money.

 

If you want to discover the best option to protect your savings, enter Preciosos 11Onze. We will help you buy at the best price the safe-haven asset par excellence: physical gold.

If you liked this article, we recommend you read:

Savings

Gold

4 min read

Gold’s resilience throughout history as a store of safe-haven investment value.

Savings

Diversify your savings

6 min read

Renowned economist Robert Kiyosaki has predicted “a historic crisis“.

11Onze

11Onze’s first gold purchase underway

3 min read

The response from the community has been massive.We close a year in which the general rise in prices has made it difficult for many families to make ends meet. How will the economy evolve in 2023? What can we do to adjust the family budget? We talk about it with Xavi Viñolas, Editor of 11Onze and Gemma Vallet, Director of 11Onze District, in a new episode of La Plaça, Territori 17’s radio show.

 

With a year-on-year inflation rate of 8.4%, 2022 has been disastrous for many families who have seen their purchasing power fall to unsustainable levels. Runaway price rises have pushed up the cost of living at a time when many households were just recovering from the shock of the pandemic. What lies ahead for 2023?

This year, we will see whether central banks can halt the rise in prices without neutering the recovery of economies. Financial analysts predict that inflation will fall to 5%, but as Viñolas points out, “in a context of uncertainty and high economic volatility, we have to take any economic forecast with a grain of salt, the same experts told us that current inflation would only last a few months”.

Proactivity in reducing expenses

Now, more than ever, it is necessary to have a piggy bank for possible unforeseen events. But, faced with an economic context that does not favour saving and where our money has lost a good part of its value, it is not easy to reduce our monthly expenses in order to save.

The editor of 11Onze suggests we be proactive and look at reducing some fixed expenses, which are not always difficult to cut. Services contracted on a permanent basis, such as home or car insurance, can be renegotiated, or we can simply switch to a provider that offers a policy without permanence and more suited to our needs, which can be much cheaper.

Likewise, suppliers of utilities, such as electricity, can give us some room for manoeuvre, changing the contracted power or switching from the free market to the regulated market. Modifying the contract or looking for more reasonable offers can mean considerable savings and help us to balance the budget at the end of the month.

 

If you want to discover fair insurance for your home and for society, check 11Onze Segurs.

If you liked this article, we recommend you read:

Savings

11 tips to save on heating costs

5 min read

It is estimated that each household spends on average

11Onze

Fintech Talks: Resetting the economy, possible?

3 min read

11Onze’s new Fintech Talks in November rubs activism and

Economy

A triple threat hangs over the economy

4 min read

The economic gears are grinding ever tighter.App Store Google Play