L’impacte de la inflació en la indústria de l’or

La indústria de l’or no és aliena a l’espiral inflacionista dels dos últims anys. Tot i això, el seu impacte ha estat molt diferent per a unes empreses i altres. El marge de benefici de les companyies mineres s’ha reduït molt, mentre que les empreses de ‘royalties’ que les financen a penes s’han vist perjudicades.

 

Els beneficis de les companyies mineres, amb grans despeses d’estructura, s’han vist molt minvats per l’enorme encariment de l’energia i els combustibles. En canvi, les empreses de ‘royalties’ o regalies, aquelles que faciliten finançament o terrenys a les empreses mineres a canvi d’un percentatge dels ingressos o de la producció, han sortit reforçades.

Des de principis de 2021, l’or s’ha revalorat menys d’un 20%. Tot i que es tracta d’un percentatge important, és molt inferior a l’experimentat per l’energia i els combustibles durant el mateix període. Per exemple, l’electricitat s’ha encarit entre un 20 i un 30%; el carbó ha doblat el seu preu i en molts moments ha arribat a quadruplicar-lo o quintuplicar-lo, i el petroli s’ha encarit entorn d’un 50%, amb pics màxims entre març i juny de l’any passat en què més que doblava el cost de principis de 2021. A això cal sumar considerables augments salarials a tot el món.

 

El llast de l’estructura

 

Tenint en compte que les operacions mineres requereixen grans quantitats de maquinària, energia i personal, no sorprèn que el marge de benefici net de les grans companyies dedicades a explotar jaciments d’or hagi descendit considerablement en els dos últims anys.

Les dades de les dues empreses mineres més importants del món ho fa evident. Després d’assolir un marge net de més del 36% en el segon trimestre de 2020, els balanços del gegant Newmont Goldcorp han anat empitjorant progressivament fins a registrar resultats negatius en els dos últims trimestres. En el mateix període, el marge de benefici net de Barrick Gold ha passat del 39% a menys del 4%.

 

Empreses de ‘royalties’ i ‘streaming’

 

Molt diferent ha estat l’evolució de les empreses de ‘royalties’, entre les quals habitualment s’engloben tant les de ‘royalties’ pròpiament dites com les de ‘streaming’. Aquestes solen finançar les activitats de les companyies mineres a través del que equivaldria en l’Estat espanyol a un contracte de comptes de participació, que és un híbrid entre un préstec i una participació societària. Aquesta fórmula de finançament sol resultar més atractiva per a les empreses mineres que el deute tradicional o l’ampliació de capital.

Els contractes de ‘royalties’ o regalies atorguen als prestataris un percentatge de les vendes de la companyia minera durant la vida útil d’un jaciment. Tot i que existeixen moltes fórmules d’acord, la més habitual fixa els ‘royalties’ sobre la base del retorn net de la fosa o, cosa que és el mateix, als ingressos bruts. La particularitat dels acords de ‘streaming’ o transmissió és que la contraprestació al finançament inicial no és econòmica, sinó directament una part de la producció d’or de la mina.

Dos factors han permès que les empreses de ‘royalties’ gairebé no s’hagin vist afectades per la inflació i hagin mantingut enormes marges de benefici. D’una banda, com la majoria dels acords de ‘royalties’ calculen els cànons com un percentatge dels ingressos bruts de la mina en lloc dels seus beneficis, la seva facturació no s’ha ressentit en els dos últims anys. I, per una altra, com tenen uns costos d’estructura mínims, la partida de despeses pràcticament no ha augmentat.

 

Una estructura mínima

 

A diferència de les companyies mineres, que compten amb enormes plantilles i han de mantenir en funcionament grans instal·lacions, amb flotes de vehicles i maquinària pesant, l’estructura de les empreses de ‘royalties’ només inclou unes oficines amb unes desenes d’empleats, entre enginyers de mines, geòlegs, tècnics metal·lúrgics i financers.

Això ha permès que Franco-Nevada i Wheaton Precious Metals, les majors empreses de ‘royalties’ del món, hagin mantingut uns marges de benefici net per sobre del 50% en tots els seus informes trimestrals des de mitjan 2021 malgrat l’elevada inflació.

 

Protegir els estalvis amb or físic ha estat una de les principals aportacions d’11Onze a la seva comunitat i, ara, s’amplia el ventall de productes. Per això, davant de la volatilitat de l’encara alta inflació i de la crisi de confiança creixent en el sistema bancari, l’or torna a reforçar-se com a valor refugi. Descobreix l’Or Llavor a Preciosos 11Onze.

Economia

Una inflació desbocada malgrat les aparences

5min lectura

El descens de la inflació interanual al març no és...

Finances

Els dipòsits bancaris no compensen la inflació

2min lectura

La tímida reacció de la banca espanyola...

Estalvis

Quins actius es consideren dipòsits de valor?

5min lectura

Es consideren dipòsits de valor aquells actius, divises...Equip Editorial Equip Editorial
  1. Manuel Bullich BuenoManuel Bullich Bueno says:
  2. Joan Santacruz CarlúsJoan Santacruz Carlús says:

Deixa una resposta

App Store Google Play