11 deduccions per a pagar menys a Hisenda

Preparant la declaració de renda? Has tingut en compte totes les deduccions a les quals et pots acollir? Des d’11Onze et detallem onze supòsits que permeten algun tipus d’estalvi a l’hora de passar comptes amb l’Agència Tributària.

 

En la declaració de la renda ens podem acollir a diverses deduccions fiscals segons el tipus de contribuent que un sigui, persona física o jurídica. Cal tenir en compte que, juntament amb les deduccions estatals, també n’hi ha de caràcter autonòmic, segons la comunitat autònoma on resideixis i treballis. En el cas de Catalunya, l’Agència Tributària recull la informació pertinent a la seva web.

És important tenir present que les deduccions estan limitades per l’edat, renda i altres supòsits. Per tant, no ens podem oblidar de llegir la lletra petita. Dit això, et detallem les principals deduccions estatals i autonòmiques que es troben en vigor:

1. Per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec

Com detalla l’Agència Tributària, entre les deduccions estatals de tipus familiar, està l’específica per a famílies nombroses, que és de 1.200 euros en cas de tenir tres fills, 1.800 euros per quatre fills i 2.400 euros per cinc fills. Tanmateix, en alguns casos es pot aplicar una deducció de 1.200 euros per cadascun dels descendents o ascendents amb discapacitat, o cònjuge no separat legalment que tingui una discapacitat. Aquestes últimes deduccions només són aplicables si no se supera una renda anual de 8.000 euros.

2. Per maternitat, naixement o adopció

Les mares treballadores poden aplicar una deducció de 1.200 euros anuals per cada fill menor de tres anys sempre que convisquin amb ells. Les despeses en escoles bressol poden incrementar aquesta quantia en fins a 1.000 euros. Pels residents a Catalunya es reconeix una deducció per naixement o adopció de 300 euros en cas de declaració conjunta dels progenitors, o de 150 euros per a cadascun dels progenitors si es fa individualment.

3. Per donacions a fundacions i associacions declarades d’utilitat pública

Els donatius a ONG, fundacions i organismes públics de recerca dependents de l’Administració General de l’Estat tenen deduccions que van des del 10% fins al 80% de les quantitats donades. En l’àmbit autonòmic també es contemplen deduccions per donacions a organitzacions que promouen l’ús de la llengua catalana o l’occitana, així com per a entitats que fomenten l’I+D+I i la conservació del medi ambient.

4. Per quotes d’afiliació i aportacions a partits polítics

S’aplica una deducció del 20% a les quotes d’afiliació i les aportacions a partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d’electors, amb un límit màxim de 600 euros anuals. Cal tenir en compte que les aportacions realitzades un cop donat de baixa com a afiliat no formen part de la base sobre la qual ha de calcular-se l’esmentada deducció.

5. Per inversió en empreses de nova o recent creació

És possible deduir el 30% de les quantitats satisfetes per subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació. La base màxima de deducció serà de 60.000 euros anuals i estarà formada pel valor d’adquisició de les accions o participacions subscrites.

6. Per obres de millora de l’eficiència energètica d’habitatges

Hi ha tres tipus de deduccions possibles:

 • Deducció del 20%, amb un màxim de 5.000 euros, per a obres de millora de l’eficiència energètica d’un immoble que en redueixin el consum d’energia en almenys un 7%.
 • Deducció del 40%, amb un màxim de 7.500 euros, per a obres de millora que permetin reduir en un 30% el consum d’energia primària no renovable.
 • Deducció de fins al 60%, amb un màxim de 15.000 euros, per a obres que redueixin el consum d’energia primària d’un edifici d’ús residencial en almenys un 30%.

7. Per lloguer de l’habitatge habitual

Es tracta d’unes deduccions en règim transitori de ser suprimides, que només s’apliquen si s’és titular d’un contracte de lloguer amb data anterior a l’1 de gener de 2015. Podem deduir el 10,05% de les quantitats pagades en el període impositiu sempre que la base imposable sigui inferior als 24.107,20 euros.

8. Per inversió en l’habitatge habitual

Com en el cas anterior, es tracta d’una deducció que va ser abolida el 2013, però que es manté en règim transitori per als contribuents que van adquirir o pagar quantitats per la construcció del seu habitatge habitual abans de l’1 de gener de 2013. Hem de tenir en compte que la base màxima de deducció per a inversions en adquisició, rehabilitació o ampliació de l’habitatge usual és de 9.040 euros anuals.

9. Per inversió d’un ‘business angel’ per a l’adquisició d’accions o participacions socials

 • Deducció del 30%, amb un màxim de 6.000 euros, en quantitats invertides durant l’exercici en l’adquisició d’accions o participacions socials a conseqüència d’acords de constitució de societats o d’ampliació de capital en societats mercantils.
 • Deducció del 50%, amb un límit de 12.000 euros, en societats creades o participades per universitats o centres d’investigació.

10. Per a contribuents que hagin quedat vidus als exercicis 2020, 2021 o 2022

Es pot obtenir una reducció de 150 euros amb caràcter general, i de 300 euros si la persona que es queda vídua té a càrrec seu un o més descendents que atorguin dret a l’aplicació del mínim per descendents.

11. Per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla

Els contribuents poden deduir el 60% de la quota íntegra estatal i autonòmica corresponent a rendes aconseguides a Ceuta i Melilla. Aquesta deducció també és aplicable per terminis de residència en aquestes ciutats no inferiors a tres anys per les rendes assolides fora de Ceuta i Melilla si almenys una tercera part del patrimoni net està situat a les esmentades ciutats.

 

Si vols conèixer opcions superiors per rendibilitzar els teus diners entra a Fons Garantits. Des d’11Onze Recomana et proposem les millors opcions del mercat.

Si t'ha agradat aquest article, et recomanem:

Finances

La declaració de la renda

4min lectura

Amb molta freqüència hem de fer front a la nostra primera...

Invertir

Com tributen els metalls preciosos

4min lectura

La crisi energètica i la incertesa econòmica global ha disparat...

Economia

Comprar un habitatge al 2022

3min lectura

El 2022 arriba amb canvis fiscals en la compra d’immobles...Equip Editorial Equip Editorial
 1. Joan Santacruz CarlúsJoan Santacruz Carlús says:
 2. alicia Coiduras Charlesalicia Coiduras Charles says:
  Alicia

  Genial aquesta informació

  • Mònica Cornudella says:

   Gràcies, Alícia! A La Plaça sempre intentem informar de coses interessants per tothom, ens agrada estar al dia de tot. Que tinguis un Bon dia!

   Fa 2 anys
 3. Josep M Olle VilasJosep M Olle Vilas says:
  Josep M

  si coloco plaques solars de quina deduccio estariam parlant

  • AlbertAlbert says:
   Albert

   Seria l’apartat “Per obres de millora de l’eficiència energètica d’habitatges” i, en aquest cas, hauries d’avaluar detingudament a quin dels 3 supòsits pots acollir-te.

   Fa 2 anys
 4. Jesus Manuel Nuňez TizadoJesus Manuel Nuňez Tizado says:
  Jesus Manuel

  Molt bona informació 👍

  • Jordi CollJordi Coll says:
   Jordi

   Ens agrada que la trobis adequada i interessant. Moltes gràcies pel teu comentari, Jesus!!!

   Fa 2 anys
 5. Jordi MorenoJordi Moreno says:
  Jordi

  Interessant.Merci👌

  • Jordi CollJordi Coll says:
   Jordi

   Celebrem que ho hagis trobat interessant, Jordi, i moltes gràcies pel teu comentari.

   Fa 2 anys
 6. Manuel Bullich BuenoManuel Bullich Bueno says:
  Manel

  Article molt adient, ara q estem en plena campanya de la renda.

  • Jordi CollJordi Coll says:
   Jordi

   Doncs sí, Manel, sempre va bé estar més informats d’aquestes coses quan arriba aquesta època… Moltes gràcies pel teu comentari!!!

   Fa 2 anys

Deixa una resposta

App Store Google Play