El 9% de les famílies no arriben a final de mes

El Banc d’Espanya alerta que 1,6 milions de llars no poden fer front a les despeses essencials. L’encariment dels productes bàsics, la inflació i la pujada dels tipus d’interès estan fent créixer la proporció de famílies en situació de vulnerabilitat.

 

Gairebé una de cada deu famílies espanyoles no va poder cobrir les despeses essencials amb la seva renda bruta durant el 2022, davant del 7% de fa dos anys. Pressionades per l’encariment dels productes bàsics, l’elevada inflació i per l’efecte que la pujada dels tipus d’interès del BCE ha tingut sobre les hipoteques. Aquesta és una de les principals dades que es desprenen de l’informe sobre la situació financera de les llars i les empreses que el Banc d’Espanya va publicar aquest dijous passat.

L’òrgan supervisor estatal constata que la inflació és la principal causa darrere de la pèrdua de poder adquisitiu acumulada del 4,5% i que l’augment dels tipus d’interès afecta de manera directa a les llars amb préstecs a tipus variable. “Les llars amb aquests tipus de deutes, independentment del nivell de renda, són més vulnerables. Això és així no només perquè dedicaven un percentatge major de la seva renda a despeses essencials sinó perquè els seus actius líquids cobreixen una menor proporció d’aquesta despesa”.

L’informe també assenyala que l’increment del cost de finançament ha provocat una reducció en la demanda de crèdits a les llars en els darrers mesos, que ja es va veure a finals del 2022 i que s’ha accentuat durant els tres primers mesos d’aquest any, amb un impacte especial en els préstecs destinats a l’adquisició d’habitatges. Segons els bancs, aquesta evolució és fruit de l’augment dels tipus d’interès i una disminució de la confiança dels consumidors. Pel que fa al segon trimestre, els bancs preveuen una caiguda addicional en les sol·licituds de crèdit a les llars.

L’accés al crèdit no només s’ha deteriorat per a les llars, les empreses, especialment les PIMES, tenen més dificultats per aconseguir crèdit, i quan l’aconsegueixen és en condicions més desfavorables. El Banc d’Espanya avisa que tot i que la facturació de les empreses va seguir pujant significativament i que el seu endeutament s’ha continuat reduint, el cost mitjà del deute “estaria començant a frenar l’augment dels beneficis després d’interessos”.

 

Creix l’estalvi i es redueix l’endeutament de les llars

 

No tot són males notícies. Les dades de l’informe indiquen que la taxa d’estalvi de les llars ha repuntat, principalment per la contracció del consum, que se situa per sota de la seva mitjana històrica, i abandona la tendència descendent observada després de la pandèmia. 

D’altra banda, el Banc d’Espanya aclareix que el comportament de la taxa d’estalvi durant els últims anys és compatible amb l’acumulació d’actius líquids per part de les llars. De la mateixa manera, explica que, en termes reals, la riquesa es va recuperar a la fi de 2022, després de les caigudes dels trimestres anteriors, gràcies a la moderació de la inflació. Encara que la desacceleració del preu de l’habitatge va fer que el component immobiliari contribuís a l’augment de la riquesa nominal.

Així mateix, la proporció d’endeutament de les llars ha experimentat una disminució significativa, situant-se a principis de 2023 en nivells que no s’havien observat des de 2003. Aquesta reducció es deu principalment a l’increment dels ingressos nominals -impulsats per la creació d’ocupació i l’augment dels salaris- i vinculada, en part, al repunt de la inflació.

 

Si vols descobrir com aconseguir guanys pels teus estalvis amb un producte de justícia social, 11Onze Recomana Finança Litigis. Perquè l’estiu que ve, tinguis les vacances pagades!

Estalvis

Seràs l’últim a protegir els teus diners?

4min lectura

La inflació, els baixos interessos que ofereixen els bancs...

Estalvis

Anàlisi: salaris vs. cost de la vida

4min lectura

El salari mínim de referència perquè un treballador...

Economia

Els catalans paguem més impostos que mai

6min lectura

Sí, l’Estat espanyol va aconseguir una recaptació rècord...Equip Editorial Equip Editorial
  1. Joan Santacruz CarlúsJoan Santacruz Carlús says:
  2. Francesc Estafanell PujolFrancesc Estafanell Pujol says:
    Francesc de Borja

    “Estem fotuts” Bon article. Gràcies.

  3. Manuel Bullich BuenoManuel Bullich Bueno says:

Deixa una resposta

App Store Google Play