Pluja d’ajuts econòmics per a l’empresa catalana

A partir del mes de maig s’obren tot un seguit de convocatòries d’ajuts directes de la Generalitat per impulsar la competitivitat de les empreses catalanes en set àmbits diferents. Aquestes subvencions, que es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud, poden arribar fins als 20.000 euros en àrees com la digitalització i la indústria 4.0. 

 

Una part dels 200 milions d’euros de pressupost anual d’Acció, l’agència de la Generalitat dedicada a promoure la competitivitat de les empreses catalanes, estaran disponibles en forma de “cupons” a partir del mes de maig. Aquests cupons ofereixen un descompte econòmic directe que les empreses poden bescanviar per un servei expert en internacionalització, innovació, sostenibilitat o noves tecnologies a través de l’assessorament dels proveïdors acreditats per Acció.

La pluja de milions es reparteix en set convocatòries diferents. A més d’acompanyar les empreses en la seva digitalització o en la seva expansió internacional, enguany les subvencions també ajudaran a accedir a programes europeus de recerca i d’innovació o reformular l’estratègia.

Un cop obertes les convocatòries, s’ha de tenir en compte que les subvencions es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps. Els projectes es podran executar entre l’1 de gener de 2023 i el 30 de setembre de 2024.

 

Els cupons més ben dotats

 

Les convocatòries que contemplen ajuts més elevats són les destinades a la transformació digital i cap a la indústria 4.0, amb imports de fins a 20.000 euros per projecte. 

La de tecnologies digitals avançades permetrà contractar serveis d’assessorament per testar tecnologies que contribueixin a la transformació digital de l’empresa. Serà possible fer-ho a través dels equipaments tecnològics del Digital Innovation Hub de Catalunya. Els projectes poden incloure, per exemple, estudis de viabilitat tecnològica, anàlisi de nous models de negoci disruptius o el desenvolupament de proves de concepte o nous prototips.

La de la indústria 4.0 pretén facilitar els primers passos per implementar tecnologies com la impressió 3D, el ‘big data’, la internet de les coses o la robòtica, entre d’altres, amb l’objectiu de millorar els productes, els serveis o els processos de l’empresa.

 

La necessària internacionalització

 

Un altre apartat important per a les empreses en l’actualitat és la internacionalització. En aquest àmbit, hi ha dues convocatòries: una d’iniciació a l’exportació i una altra dedicada a augmentar les vendes al món a través dels canals digitals.

La primera inclou la possibilitat de fer un pla de promoció internacional, amb un ajut màxim de 2.500 euros, o subcontractar un ‘export manager’, per la qual cosa es contempla una subvenció de fins a 8.000 euros.

La segona permet accedir a un servei d’assessorament per definir l’estratègia digital internacional, fer una anàlisi completa de la presència online de l’empresa o dissenyar un pla d’accions als canals digitals. La subvenció màxima per a cada projecte és de 6.000 euros.

 

Estratègia, innovació i sostenibilitat

 

Dues convocatòries noves d’enguany són la d’estratègia i la dels programes europeus R+D+I. En la primera, amb ajuts de fins a 8.000 euros, un assessor acompanya a l’empresa en l’anàlisi dels canvis de l’entorn, per veure l’efecte que poden tenir sobre el model de negoci i identificar noves oportunitats i reptes. La segona pretén ajudar a les empreses a accedir a convocatòries d’ajuts europeus de recerca i d’innovació de manera col·laborativa. Els ajuts, de fins a 12.000 euros, permeten assessorar-se per preparar propostes i crear un consorci, a més de donar suport en l’aplicació de la normativa.

L’última convocatòria, amb subvencions de fins a 8.000 euros, és l’encaminada a avançar cap a la neutralitat climàtica. Les actuacions poden estar relacionades amb l’ús de tecnologies per desenvolupar materials sostenibles, avançar cap a les energies renovables, treballar per la millora de l’eficiència de l’ús de l’aigua, l’energia o la biodiversitat, entre d’altres.

 

Un objectiu ambiciós

 

Més de 3.800 empreses catalanes ja s’han beneficiat d’aquest tipus d’ajuts d’Acció en anteriors convocatòries, que han servit per acompanyar-les a fer les seves primeres exportacions, a implementar o desenvolupar noves tecnologies o a adaptar el seu model de negoci als canvis de l’entorn.

Amb més de 35 anys d’història, Acció s’ha fixat l’objectiu de fer de Catalunya l’economia més competitiva del sud d’Europa l’any 2030. Els seus ajuts i serveis pretenen crear un ecosistema empresarial més sostenible, digitalitzat i innovador, fer créixer el nombre d’empreses internacionalitzades i continuar fent de Catalunya un pol d’atracció de multinacionals estrangeres.

Economia

La polèmica gestió dels fons Next Generation

4min lectura

Els fons Next Generation de la Unió Europea haurien d’aportar...

Finances

Com trobar finançament alternatiu als bancs

4min lectura

Buscar finançament ja no és sinònim d’anar al banc. Actualment...

Management

Ets emprenedor? Et donem consells per engegar!

5min lectura

Les idees innovadores són vitals per a fer evolucionar...Equip Editorial Equip Editorial
  1. Joan Santacruz CarlúsJoan Santacruz Carlús says:
  2. Manuel Bullich BuenoManuel Bullich Bueno says:

Deixa una resposta

App Store Google Play