Benestar econòmic: més enllà del PIB

El producte interior brut (PIB) és la mètrica principal que es far servir per mesurar el rendiment econòmic d’un país. No obstant això, aquest indicador presenta limitacions significatives i sovint no reflecteix el benestar real de les persones. Per analitzar l’economia en termes de benestar econòmic i social efectiu, diversos organismes han proposat algunes alternatives que poden ajudar a guiar les polítiques públiques cap a unes economies més sostenibles i que ofereixin una millor qualitat de vida.

 

El PIB representa el valor total de tots els béns i serveis produïts en un país durant un període de temps determinat i es va establir com el mètode principal per mesurar l’èxit econòmic d’un país a partir de la dècada del 1950. Generalment, es calcula trimestralment, però la dada que s’utilitza per mesurar la mida d’una economia i fer comparacions entre països és el PIB anual. 

Hi ha diverses maneres de calcular el PIB, però el mètode més utilitzat pels bancs centrals i instituts nacionals d’estadística mesura tres components principals: consum, inversió i despesa governamental, més la diferència entre exportacions i importacions. Això és útil per obtenir una visió general de l’activitat econòmica, però també té algunes limitacions importants.

Per una banda, no mostra com està distribuïda la riquesa dins d’un país ni té en compte el benestar social. Per tant, no reflecteix la desigualtat que pot ser causada per una riquesa concentrada en un petit percentatge de la població i no pren en consideració factors com la salut, l’educació, la seguretat o la qualitat de vida de la població.

Per l’altra, no contempla la sostenibilitat ni l’impacte negatiu en el medi ambient d’algunes activitats econòmiques. Així mateix, tampoc comptabilitza l’economia submergida ni el treball domèstic no remunerat que representen una gran part de l’activitat econòmica de molts països.

Per abordar aquestes limitacions, s’han desenvolupat diverses alternatives que van més enllà del paradigma econòmic dominant amb l’objectiu d’analitzar l’economia i presentar una imatge més real en termes del benestar econòmic i social del conjunt de la població.

 

Mesurant una economia més humana

Diversos organismes locals i internacionals defensen que és necessari adoptar una actitud reflexiva en vers les normatives que determinen els models i indicadors usats per analitzar el creixement econòmic i així millorar la fiabilitat de la informació que es fa servir en la presa de decisions. Amb aquest objectiu, han sorgit diverses propostes alternatives per a mesurar la qualitat de vida, com són:

  • Índex de Desenvolupament Humà (IDH). Creat per les Nacions Unides, combina indicadors de tipus econòmic, com per exemple els ingressos per càpita ajustats per la paritat de poder adquisitiu, amb altres variables de salut com poden ser l’esperança de vida i l’educació. D’aquesta manera s’ofereix una visió més holística del desenvolupament humà que facilita l’anàlisi de les diferències en la qualitat de vida entre països.
  • Índex de Progrés Genuí (IPG). De la mateixa manera que l’IDH, té en compte factors com la distribució de la riquesa, la degradació ambiental i el treball no remunerat, però comptabilitza a la baixa els costos derivats de la degradació ambiental i la pèrdua de recursos naturals, les desigualtats de renda, el deute extern i la delinqüència.
  • Índex de Benestar Econòmic Sostenible (IBES). Similar a l’IPG, l’índex de benestar econòmic sostenible valora el treball domèstic no remunerat i té en compte la degradació ambiental, la desigualtat de renda i les despeses relacionades amb el crim i l’atur per comptabilitzar factors que no es mesuren en el PIB. 
  • Índex de Felicitat Nacional Bruta (FNB). Desenvolupat a Bhutan, l’índex FNB posa l’èmfasi en la importància del benestar emocional i social. Es basa en nou factors per mesurar la prosperitat de la població: benestar psicològic, salut, educació, ús del temps, diversitat cultural, bon govern, vitalitat comunitària, ecologia i nivell de vida. 

11Onze és la fintech comunitària de Catalunya. Obre un compte descarregant l’app El Canut per Android o iOS. Uneix-te a la revolució!

Si t'ha agradat aquest article, et recomanem:

Economia

Economia de la longevitat i el benestar financer

7min lectura

A mesura que s’allarga l’esperança de vida de la...

Comunitat

Economia col·laborativa: compartir és viure

4min lectura

Segur que has sentit a parlar de l’economia col·laborativa, és...

Economia

És factible el decreixement econòmic?

4min lectura

Tenint en compte que vivim en un planeta amb recursos...Equip Editorial Equip Editorial
  1. Joan Santacruz CarlúsJoan Santacruz Carlús says:

Deixa una resposta

App Store Google Play