Abusos bancaris: nul·litat de les hipoteques UCI

Audiències Provincials, com la de Cadis, Saragossa i Astúries, han condemnat a la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), financera del Banc Santander, per saltar-se les regles de transparència informativa o declarant com a nul el seu sistema d’amortització de capital amb quotes inassumibles que han causat greus perjudicis a moltes famílies.

 

Durant els anys en què va esclatar la bombolla immobiliària i en plena època de restricció del crèdit per part dels bancs que tradicionalment han acaparat majors quotes del mercat hipotecari a Espanya, el Banc Santander derivava els préstecs hipotecaris d’alt risc a la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), la seva companyia financera, també participada per BNP Paribas.

Es tractava de préstecs hipotecaris que eren inviables per a la majoria de les entitats financeres a causa de la situació de precarietat econòmica en què es trobaven les persones que demanaven el crèdit, però que eren aprovats per l’UCI. Davant la necessitat d’adquirir un habitatge o canviar de casa, milers de joves parelles i famílies que tenien dificultats per accedir a un crèdit hipotecari tradicional van optar per aquesta alternativa que els hi van presentar com a un producte atractiu i assequible. Es calcula que entre els anys 2009 i 2012 es van comercialitzar més de mig milió d’aquest tipus d’hipoteques.

En la majoria dels casos, aquestes hipoteques es van comercialitzar a través d’agències immobiliàries que oferien la gestió, negociació i tramitació de crèdits hipotecaris amb el seu servei de compravenda d’immobles i que actuaven d’intermediàries de l’UCI. Tanmateix, el consumidor només tenia contacte amb l’UCI el dia de signar el contracte davant de notari, que és quan es trobava davant de tota la paperassa amb la lletra petita.

 

Un sistema d’amortització amb quotes inassumibles

Per norma general, les hipoteques de les entitats bancàries espanyoles es basen en el sistema d’amortització francès, segons el qual la quota que pagues és constant o fixa i serveix per pagar part dels interessos i part del capital. Durant els primers anys de la hipoteca es paguen més interessos que capital, mentre que en els darrers anys gairebé tot el que es paga és la capital i l’interès baixa.

A diferència d’aquestes hipoteques convencionals, en el sistema d’amortització de capital de les hipoteques d’UCI s’estableix una quota fixa molt baixa durant el període inicial del pagament de la hipoteca (entre 5 i 10 anys), però a un tipus d’interès inusualment alt, i l’import d’interessos que no es cobreix amb la quota se suma al capital del préstec. Per tant, el nostre deute continua augmentant, generant nous interessos encara que ens mantinguem al corrent de pagament de les quotes. El que en termes legals es coneix com a anatocisme i que, en molts casos, ha acabat generant en els últims anys de vida de la hipoteca imports de quotes mensuals desorbitats i inassumibles.

Tot i que això no és una pràctica abusiva per se i està recollida en el Codi de Comerç com a legal, és il·legal i abusiu que el consumidor no sigui informat de l’abast econòmic de la clàusula. Això és el que ha passat amb aquests crèdits hipotecaris de l’UCI, quan el sistema d’amortització aplicable ni tan sols estava correctament especificat en alguns dels contractes hipotecaris i molts dels consumidors no van ser informats d’una manera diligent.

@atilalegal

UCI sabia lo que hacia y les dio igual llevar a miles de familias a la ruina con sus hipotecas. Ahora me enfrento a ellos y no pienso pararme en ningún punto del camino. Voy a llegar hasta el final y voy a pelear por TODO lo que les corresponde a mis clientes. Los bancos ya no salen impunes de esto. #uci #hipotecauci #hipoteca #psoe #pp #vox #prestamo #prestamohipotecario #usura #deuda #fondobuitre #bancos

♬ sonido original – Atila Legal – Atila Legal

La possibilitat de reclamar l’IRPH

Aquests crèdits hipotecaris feien servir l’Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris, més conegut com a IRPH, com a alternativa a l’Euríbor per al càlcul dels interessos en les hipoteques de tipus variable. Es tracta d’un valor que s’obté calculant l’interès mitjà dels bancs que concedeixen hipoteques mensualment i que alguns jutjats consideren pot ser abusiu en la seva aplicació.

Després d’una anàlisi en profunditat de les demandes dels usuaris, el passat 13 de juliol de 2023 el Tribunal de Justícia Europeu (TJUE) va dictar una sentència en relació amb la nul·litat de les clàusules IRPH, corregint així al Tribunal Suprem i establint que els clients tenen la possibilitat de reclamar, però que els tribunals espanyols han de decidir sobre cada cas de manera particular, analitzant si es van complir certs estàndards de transparència en la signatura dels contractes hipotecaris.

És a dir, per a poder reclamar el IRPH, els jutges han de comprovar si la clàusula en el contracte ha estat redactada de manera que sigui comprensible per al client i si encaixa amb la informació que el client va rebre del banc abans de la signatura del contracte. Per altra banda, valoren si es va oferir al consumidor la possibilitat de contractar el préstec referenciat a l’Euríbor, explicant-li les diferències entre l’un i l’altre.

@atilalegal

Declaran NULO el sistema de amortización de Uci. Aqui te explico porque siempre pagas más. Estamos preparando un paquete de miles de demandas contra Uci para que os devulevan todo vuestro dinero. Basta ya de usura! #hipoteca #prestamohipotecario #uci #bancos #prestamo #usura #psoe #pp #vox #dinero

♬ sonido original – Atila Legal – Atila Legal

Una allau de demandes dels consumidors

Encara que enfront de les demandes de milers de consumidors afectats per aquestes hipoteques algunes Audiències Provincials, com les de Cadis, Saragossa i Astúries, ja havien ratificat sentències prèvies de jutjats de primera instància que condemnaven a UCI per no haver explicat prou les característiques d’aquestes hipoteques i per saltar-se les regles de transparència informativa, declarant com a nul el seu sistema d’amortització, la sentència del TJUE obre les portes a moltes més reclamacions per part dels consumidors afectats.

Gràcies a aquesta sentència del Tribunal Suprem, no hi ha un termini concret per a poder reclamar aquesta clàusula abusiva, ja que es pot presentar la reclamació en qualsevol moment, fins i tot després d’haver liquidat per complet el préstec hipotecari. És per això, que alguns despatxos d’advocats s’han especialitzat a encarregar-se d’analitzar aquests préstecs i determinar si escau la reclamació per clàusules abusives.

Un cop més, la banca pagarà per haver enganyat als clients. Unes pràctiques abusives que s’han traduït en copioses multes i sancions per aquestes entitats, així com danys a la seva reputació, però que es repeteixen periòdicament davant d’una regulació i un règim sancionador que es continuen mostrant insuficients per garantir la protecció dels consumidors.

 

Si vols descobrir com aconseguir guanys pels teus estalvis amb un producte de justícia social, 11Onze Recomana Finança Litigis.

Si t'ha agradat aquesta notícia, et recomanem:

Abusos bancaris

1min lectura

Repassem els abusos bancaris més habituals amb Arcadi Sala-Planell...

11Onze

Podcast: Defensa’t dels abusos bancaris

2min lectura

11Onze Podcast són una sèrie de capítols per saber-ho tot...

Economia

Finança Litigis: alts rendiments i justícia social

3min lectura

El Finança Litigis, que 11Onze Recomana, se simplifica...Equip Editorial Equip Editorial
  1. Joan Santacruz CarlúsJoan Santacruz Carlús says:

Deixa una resposta

App Store Google Play