Cursos: Història

Economia 3 Lliçons

Les llotges i la taula de canvi

11Onze

Les llotges han estat clau en la història de…

Economia 2 Lliçons

La lletra de canvi

11Onze

Per quin motiu es van inventar les lletres de canvi? Com…

Economia 3 Lliçons

Pagesos de remença

11Onze

Els pagesos de remença van convertir-se en un potent…

App Store Google Play