Finestra d’oportunitat en el sector financer

La digitalització i la nova regulació han obert la oportunitat de transformar el sistema bancari per tal que hi puguin entrar nous actors, guanyant en eficiència i serveis pel client. A més, la nova regulació europea dels sistemes de pagament, molt especialment, l’anomenat “open banking” i la norma PSD2, obren la porta al “Passporting” de serveis bancaris sota el principi de l’autorització única (single authorization).

Les noves plataformes de serveis bancaris (BaaS, o banking as a sevice), que incorporen llicències bancàries d’algun país membre de la UE o directament de l’organisme regulador del sector bancari a nivell europeu (EBA), permeten la creació a baix cost i a mida de les necessitats dels potencials clients, dels anomenats bancs “challenger”.

Els principals bancs en l’entorn català i espanyol travessen actualment una greu crisi, en el mercat de capitalització borsària i agreujada per les taxes d’interès negatiu en les quals han d’operar, com de model de negoci.

Això ha portat a que existeixi una fuga massiva de capitals cap a la inversió immobiliària i el finançament de projectes més arriscats que projecten que tinguin uns rendiments de pocs dígits. Però també, aquesta banca tradicional tenen un model de negoci obsolet, que els fa difícil actualitzar i aprofitar les noves tecnologies i adequar aquests models de negoci a les mateixes per a ser més eficients i orientats al client.

Aquesta situació ha obert una finestra d’oportunitat per a la creació de bancs de nova generació, més competitiu i rendibles, gràcies a la rebaixa de les barreres d’accés al sector, fomentada per les noves tecnologies i per l’impacte positiu de les mateixes en la nova regulació del sector

Equip Editorial Equip Editorial
  1. Joan Santacruz CarlúsJoan Santacruz Carlús says:

Deixa una resposta

App Store Google Play