Les assegurances cobreixen desastres naturals?

Amb el canvi climàtic, els desastres naturals són cada vegada més freqüents. I no sempre és la teva companyia la responsable d’indemnitzar-te quan algun dels teus béns assegurats pateix danys.

 

El canvi climàtic està provocant fenòmens meteorològics cada vegada més extrems. Els llargs períodes de sequera i temperatures en màxims històrics donen pas a vegades a fortes tempestes d’aigua o gel. Un exemple és la pedra que va castigar comarques com el Baix Empordà, el Gironès i el Pla de l’Estany a finals d’agost. Els blocs de gel que van caure, alguns de més de deu centímetres de diàmetre, van provocar fins i tot la mort d’una nena de 20 mesos.

Més enllà de la impossibilitat de compensar desgràcies personals com aquesta, les pòlisses d’assegurança poden cobrir alguns danys materials vinculats als desastres naturals, però no tenen per què cobrir-los tots. A més, les característiques de l’incident determinaran si ens ha d’indemnitzar directament la nostra companyia o el Consorci de Compensació d’Assegurances, una entitat que cobreix riscos extraordinaris quan es produeixen certes catàstrofes naturals. Això sí, exclusivament en cas que els béns afectats estiguin assegurats.

Els danys en vehicles i llars provocats per l’impacte de calamarsa, molt típica de finals d’estiu, queden fora d’aquesta cobertura de “riscos extraordinaris”. Per això, és la nostra pròpia companyia la que hauria d’indemnitzar-nos segons la cobertura contractada. Si la nostra assegurança de cotxe inclou vidres, podrem reclamar els danyats per la calamarsa. Però les abonyegadures en la xapa només ens les compensaran si tenim l’assegurança a tot risc.

Pel que fa als danys de la calamarça en els camps de cultiu i les explotacions ramaderes o agropecuàries, tampoc queden coberts pel Consorci. Existeix un sistema estatal per a donar-los cobertura, l’Agroseguro, que dona dret a compensacions econòmiques si tenim qualsevol d’aquests espais assegurats contra un fenomen meteorològic concret i resulta danyat per aquest.

 

Què cobreix el Consorci de Compensació d’Assegurances?

Aquesta entitat es fa càrrec dels danys en els nostres béns assegurats provocats per inundacions extraordinàries, terratrèmols, sismes submarins, erupcions volcàniques, tempestats ciclòniques atípiques i la caiguda de cossos siderals o aeròlits.

De les anteriors catàstrofes naturals, les inundacions són les que més danys produeixen a Catalunya. I, a l’efecte de cobertura, es consideren com a tals “el negament del terreny produït per pluges o desglaç; per aigües procedents de llacs amb sortida natural, de ries o rius, o de cursos naturals d’aigua en superfície quan es desbordin dels seus llits normals”, segons el propi Consorci. Així mateix, s’inclou l’embat de mar en la costa, encara que no hi hagi negament.

Cal tenir en compte que no queden compresos sota aquest concepte d’inundació la pluja caiguda directament sobre el risc assegurat, o la recollida per la seva coberta o terrat, la seva xarxa de desguàs o els seus patis, com tampoc la inundació ocasionada per trencament de preses, canals, embornals, col·lectors i altres llits subterranis artificials, tret que el trencament s’hagi produït com a conseqüència directa de l’esdeveniment extraordinari cobert pel Consorci.

En el cas d’una tempesta ciclònica atípica, queden inclosos, entre altres, els tornados i els vents extraordinaris, caracteritzats per l’existència de ratxes superiors als 120 Km/h.

L’assegurat té ple dret a la indemnització, encara que per part dels poders públics no s’emeti una declaració oficial de “catàstrofe” o de “zona catastròfica”. Però per a que aquest organisme cobreixi els danys causats per terratrèmols, sismes submarins, erupcions volcàniques i caiguda de cossos siderals o aeròlits, han de certificar-los l’Institut Geogràfic Nacional o l’organisme públic competent en la matèria.

 

Quan no cobreix els danys el Consorci?

Segons el Reglament de l’Assegurança de Riscos Extraordinaris, en algunes circumstàncies no tindrem dret a indemnització per part del Consorci de Compensació d’Assegurances.

Un dels casos és quan l’assegurança contractada és de transport de mercaderies, de construcció i muntatge, de responsabilitat civil, de malaltia, de defensa jurídica o d’assistència en viatge. La mateixa exclusió s’aplica a les pòlisses que cobreixen produccions agropecuàries susceptibles d’assegurar-se a través del sistema d’Assegurances Agràries Combinades.

Quant al tipus de danys, per exemple, no estan coberts els produïts per alteracions en el subministrament de qualsevol tipus d’energia. Tampoc està coberta la pèrdua de beneficis a conseqüència de danys soferts per altres béns o per altres persones físiques o jurídiques diferents de l’assegurat.

 

Com es finança el Consorci

El Consorci de Compensació d’Assegurances, que depèn del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, es finança amb un percentatge de cada pòlissa de vehicle i de llar que es contracta.

És important tenir en compte que aquest tipus d’indemnitzacions no té res a veure amb les ajudes que puguin oferir les Administracions públiques en cas de declarar com a “zona catastròfica” una àrea concreta del territori per algun efecte meteorològic extrem.

 

Si vols conèixer una assegurança justa per a la teva llar i per a la societat, descobreix 11Onze Segurs.

Si t'ha agradat aquesta notícia, et recomanem:

Economia

Com guanyen diners les asseguradores?

6min lectura

Tots estem familiaritzats amb els conceptes bàsics de les

Finances

Podem prescindir de les assegurances?

3min lectura

Molta gent té recances a l’hora de contractar una assegurança.

Management

Assegurança de la llar: conceptes bàsics

4min lectura

Contractar una assegurança de la llar és essencial per protegirEquip Editorial Equip Editorial
 1. Joan Santacruz CarlúsJoan Santacruz Carlús says:
 2. Manuel Bullich BuenoManuel Bullich Bueno says:
  Manel

  Gràcies per explicar-nos les cobertures i qui cobreix eel què.

 3. Jordi MorenoJordi Moreno says:
  Jordi

  Moltes mercès. Ara ja sabem quiescent cobertures hi han en cas de catastrofè👌

  • Mònica Cornudella says:

   A La Plaça intentem comunicar, informar i aprendre de qualsevol tema que ens ajudi a avançar endavant! Gràcies a tu Jordi pels teus comentaris! 😉

   Fa 2 anys

Deixa una resposta

App Store Google Play