Bases legals "Sorteig 12 packs Natulim"

Empresa organitzadora del concurs

L’entitat organitzadora d’aquest sorteig és GO4IT SLU amb domicili social a Carrer Perú 186 bis 08020 Barcelona amb CIF B02862316.

El concurs està dirigit a usuaris de la XXSS Instagram.

 

Àmbit geogràfic

Aquesta promoció es realitza a Catalunya.

 

Àmbit temporal

El termini de la promoció s’iniciarà el dia 20/09/2022 a les 12:00 am i finalitzarà el 27/09/2022 a les 12:00 am.

 

Àmbit personal

La promoció va dirigida a persones majors d’edat residents a Catalunya.

 

Premi

Cada guanyador rebrà 24 packs de Natulim, 12 per rentar la roba i 12 per rentar el terra, l’equivalent a un any de producte Natulim per a una família de 4 persones. El material està valorat en 251,40€ i rebrà al seu domicili els productes. El premi no es podrà bescanviar pel seu import en metàl·lic ni retornar-lo.

 

Mecànica de participació

Per participar en aquest sorteig, el participant ha de complir els següents requisits:

  1. Seguir el perfil d’Instagram de @11onzecat i @natulim
  2. Fer like a la publicació del sorteig
  3. Comentar la publicació del sorteig i mencionar mínim una persona.

Entre tots els participants que compleixin les normes es farà un sorteig mitjançant COMMENT PICKER. Se seleccionarà 1 guanyador el dia 27/09/2022. El guanyador, que seran contactats a través de la xarxa social Instagram, tindran 48h per reclamar el seu premi. De no ser així, el premi es tornarà a sortejar i fins a 2 vegades més. En cas de no rebre resposta per part del guanyador ni dels 2 suplents, el premi quedarà desert.

Els organitzadors es reserven el dret que el premi quedi desert en el cas que cap participant compleixi tot els requisits citats en aquestes bases.

 

Mecànica d’adjudicació del premi

Es contactarà amb el guanyador/a mitjançant la plataforma Instagram.

 

Fiscalitat

La celebració del previst concurs, així com la concessió del premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

 

Drets de la propietat intel·lectual

11Onze es reserva el dret d’usar els noms dels agraciats a l’efecte de la seva utilització amb finalitats publicitàries del mateix concurs en els mitjans que estimi oportuns i sense necessitat de notificació explícita.

 

Dades personals

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre (LOPDGDD), les dades dels participants en la promoció seran tractats sota la responsabilitat de GO4IT SLU per a participar en el sorteig. En el cas de ser guanyador del sorteig, autoritza a publicar el seu nom en els mitjans de comunicació, pàgina web i xarxes socials que utilitzi el responsable. El participant, pel mer fet de la seva participació, ha estat informat que té dret a revocar aquest consentiment en qualsevol moment i a exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al tractament dirigint-se a GO4IT SLU, Carrer Perú 186 bis 08020 Barcelona. Email: [email protected].

App Store Google Play