11ONZE TV

Guia per a tramitar una herència

Jordi Coll Planas

Hora de fer tots els tràmits. Què es necessita? Defunció amb testament o sense testament? Escriptura d’herència davant notari o instància privada d’hereu únic? Impost sobre successions i donacions i impost de plusvàlua. Necessitat, o no, de la inscripció al Registre de la Propietat.

Jordi Coll Planas

    Deixa una resposta