11ONZE TV

Indicadors: mesurar la desigualtat

Joan Valls

En aquest vídeo us presentem un indicador socioeconòmic que serveix per a anar més enllà dels indicadors clàssics. Amb aquest indicador, ens fixem no sols en la riquesa sinó també en com aquesta es distribueix entre la ciutadania. També compararem breument com es reparteixen els èxits tant a la nostra terra com a diferents països, regions i ciutats del món.

Joan Valls
  1. Xavier Esteve says:

    Molt interessant i ben explicat, Joan..gràcies

Deixa una resposta