Search
  • 11onze

Necessitat d’una banca real

La banca és una de les activitats més necessàries per a qualsevol sistema econòmic real, amb una missió concreta que només pot realitzar ella. La missió de la banca és facilitar la circulació dels diners pel finançament cap a aquells que creen riquesa real dins la societat, i que són principalment, les empreses i els autònoms i les persones amb projectes. Al mateix temps hauria de garantir la seguretat dels estalvis de les persones, ajudant-les a estalviar i millorar la seva cultura financera de manera general. Resumint, la banca hauria d’assegurar els estalvis de les persones així com garantir que es poden finançar els seus projectes empresarials i personals.

Però què ha fet la banca fins l’actualitat? Doncs enfocar-se en maximitzar els rendiments pels accionistes. Amb un preu del diner tan baix, els bancs s’han vist atrets per treure rendiments exagerats a través de jugar els diners a la borsa, amb greus conseqüències per la seva pròpia solvència i supervivència, així com també abandonant les empreses i posant en risc els estalvis de la gent. Això ha convertit la banca en una indústria extractiva de béns a canvi de diners d’un valor decreixent, que ha anat conduint a un empobriment progressiu dels emprenedors i els treballadors, destruint les classes mitjanes que els han sustentat, aconseguint amb això que només hi guanyin uns quants.

Això ens porta a la conclusió que cal refer el sistema financer, perquè el fet que els bancs hagin deixat d’invertir en la gent i ho hagin fet a favor de la inversió especulativa, abandonant la seva missió per la qual són necessaris, ha creat un mercat verge o “Blue ocean” on precisament una banca real, ètica i per la gent, es fa del tot imprescindible. La demanda d’un banc que faci de banc, de manera transparent, amb una missió orientada a les necessitats reals dels seus clients, tant de finançament com d’estalvi és existent i creix cada dia.


459 views